اسکنر Qr

برخط
اسکنر Qr
کد QR

زبان انتخاب کنید

درباره اسکنر کد QR

برای تهیه ابزار اسکن کد QR نیازی به نصب نرم افزار اسکن کد QR روی رایانه ، تبلت یا تلفن همراه خود ندارید.اکنون مرورگر URL را وارد می کند تا کد QR را اسکن کند تا کد QR را شناسایی کند. این بزرگترین تفاوت بین ما و سایر اسکنرهای کد QR است.

مزایای اسکنر کد QR:Firefox
اسکن با سرعت بالا
نیازی به نصب نیست
ویرایش اسکن
عملیات چند سکویی
ژنراتور کد QR
اشتراک گذاری
در باره
English
خاموش
رایگان
تبدیل فایل
اضافه کردن
اسکن تصویر
NoneNone