Cách Quét Mã Qr

Trực tuyến
Cách Quét Mã Qr
Mã QR

chọn một ngôn ngữ

Giới thiệu về máy quét mã QR

Bạn không cần cài đặt phần mềm quét mã QR trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của mình để có được công cụ quét mã QR.Bây giờ Trình duyệt nhập URL để quét mã QR để xác định mã QR. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và các máy quét mã QR khác.

Ưu điểm của máy quét mã QR:Firefox
Quét tốc độ cao
Không cần cài đặt
Chỉnh sửa Quét
Hoạt động đa nền tảng
Trình tạo mã QR
Chia sẻ
Trong khoảng
English
Tắt
Miễn phí
Công cụ chuyển đổi tệp
Thêm vào
Quét hình ảnh
NoneNone